Vuodesta 1982 alkaen itsenäisenä yhdistyksenä toiminut Turun Reservimeriupseerit ry on seuraaja vuonna 1957 perustetulle Turun Reserviupseerikerhon Meriosastolle.

Yhdistyksemme kokoaa piiriinsä merellisestä ja merisotilaallisesta toiminnasta kiinnostuneet Turun seudun reserviupseerit. Tarkoituksenamme on toimia sekä merivoimissa palvelleiden että muuten merellisistä toiminnoista kiinnostuneiden reserviupseerien yhdyssiteenä toiminnallisesti ja myös aatteellisella tasolla. Jäsenmäärämme on noin 100 (vuonna 2020). Kaksi kertaa vuodessa jäsenhankintamme suuntautuu upseerikokelaiden ylentämistilaisuuteen, jossa palkitsemme varusmiespalveluksensa hyvin suorittaneita aliluutnantteja.Yhdistyksen toimintaan kuuluvat esitelmä- ja tutustumistilaisuudet, retket, merikilpailuihin osallistuminen ja käytännön merenkulkuun liittyvät tapahtumat. Toimintaa järjestetään yhdessä muiden alueella toimivien reserviupseeriyhdistysten sekä merellisesti suuntautuneiden maanpuolustushenkisten yhdistysten kanssa.

Merisotilaalliseen koulutustoimintaan Turun Reservimeriupseerit ry:n jäsenet voivat osallistua Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen, Sininen Reservi ry:n ja Merivoimien järjestämillä kursseilla.