Vuodesta 1982 alkaen itsenäisenä yhdistyksenä toiminut Turun Reservimeriupseerit ry on seuraaja vuonna 1957 perustetulle Turun Reserviupseerikerhon Meriosastolle.

Yhdistyksemme kokoaa piiriinsä merellisestä ja merisotilaallisesta toiminnasta kiinnostuneet Turun seudun reserviupseerit. Tarkoituksenamme on toimia sekä merivoimissa palvelleiden että muuten merellisistä toiminnoista kiinnostuneiden reserviupseerien yhdyssiteenä toiminnallisesti ja myös aatteellisella tasolla. Jäsenmäärämme on noin 80. Kaksi kertaa vuodessa jäsenhankintamme suuntautuu upseerikokelaiden ylentämistilaisuuteen, jossa palkitsemme varusmiespalveluksensa hyvin suorittaneita aliluutnantteja.

Arvot

Turun Reservimeriupseerien toiminta perustuu Suomen Reserviupseeriliiton koko jäsenistön yhteisiin arvoihin, joita ovat:

  • Isänmaallisuus
  • Hyvä johtajuus
  • Veteraanien perintö
  • Yleinen asevelvollisuus

Reserviupseereja yhdistää isänmaallinen halu kehittää maatamme ja tarpeen vaatiessa puolustaa sitä
myös aseellisesti. Kunnioitamme veteraanisukupolven taistelua ja työtä itsenäisyytemme turvaamiseksi. Reservin meriupseeri on vastuuntuntoinen ja hyvät vuorovaikutustaidot omaava ihmisten
johtaja niin rauhan kuin sodankin aikana. Kannatamme suomalaista yleistä asevelvollisuutta, joka
mahdollistaa tulevaisuudessakin koko Suomen puolustamisen.

Toiminta-ajatus

Yhdistys ylläpitää ja kehittää toiminnallaan Turun seudun merellisestä ja merisotilaallisesta toiminnasta kiinnostuneiden reservin upseerien sotilaallisia tietoja, taitoja ja kenttäkelpoisuutta sekä kykyä toimia erilaisissa sodan ajan ja poikkeusolojen tehtävissä

  • Osallistuu vapaaehtoiseen maanpuolustukseen yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa
  • Vaalii meriupseeriperinteitä ja ylläpitää reserviupseerihenkeä
  • Vaalii sotiemme veteraanien henkistä perintöä

Yhdistyksen toimintaan kuuluvat esitelmä- ja tutustumistilaisuudet, retket, merikilpailuihin osallistuminen ja käytännön merenkulkuun liittyvät tapahtumat. Toimintaa järjestetään yhdessä muiden alueella toimivien reserviupseeriyhdistysten sekä merellisesti suuntautuneiden maanpuolustushenkisten yhdistysten kanssa.

Merisotilaalliseen koulutustoimintaan Turun Reservimeriupseerit ry:n jäsenet voivat osallistua Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen, Sininen Reservi ry:n ja Merivoimien järjestämillä kursseilla.