Puheenjohtaja
Rainer Helenius

Varapuheenjohtaja
Oskari Huiskala

Sihteeri ja jäsenrekisterin hoitaja
Paul-Erik Lindström

Kilpailu- ja koulutusupseeri
Juha Ilvessalo

Ampumaupseeri
Patrik Solin

Retkeily- ja huviupseeri
Jan Wahlstein

Nuoriso- ja PR-upseeri
Tommi Tähtinen

Lippu- ja perinneupseeri
Rainer Helenius

Viestintäupseeri
Oskari Huiskala

Taloudenhoitaja
Ville Sahlström